artykuł nr 1

Witamy na stronie BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

95-047 Jeżów, Dąbrowa 1

e-mail: sekretariat@dabrowa.naszdps.pl

tel./fax (0-46) 875 63 91

ePUAP
Adres skrytki: /DPSwD/domyslna

 

.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 700 do 1500.

Uwaga !!!

Wszelkie informacje publiczne dotyczące Domu , nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępne są w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wniosek o udostępnienie informacji ( do pobrania na stronie) należy składać w Sekretariacie Domu lub pocztą e-mail na adres : sekretariat@dabrowa.naszdps.pl

obrazek
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie - budynek "DWOREK"