artykuł nr 1


INFORMACJA PUBLICZNA NIEDOSTĘPNA W BIP


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Wzór wniosku o wydanie informacji publicznej znajduje się poniżej

Załączniki:
Załącznik27 KB