artykuł nr 1

PROGRAM NAPRAWCZY DLA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE

NA LATA 2003 – 2006

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. Nr 82, poz. 929 z 2000r.).

L.p

Obszar zmian

lub

zamierzeń

Treść

Termin realizacji

 

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Kadra i szkolenia

  1. Utworzyć w dziale Opiekuńczo-Wspomagającym 20 dodatkowych etatów, aby osiągnąć wskaźnik zatrudnienia 0,7 – obowiązujący standard.
  2. Organizacja specjalistycznych szkoleń w ramach własnych dla pracowników działu Opiekuńczo-Wspomagającego. Dofinansowanie studiów wyższych.

do 31.12.2006r.

 

 

 

Praca ciągła.

 

 

 

Przy średniej płacy 1400 zł.

2

Opracowanie dokumentacji

  1. Instalacja alarmowa w razie zagrożenia pożarowego.
  2. 2. Zainstalowanie windy w budynku “DWOREK”.

do 31.12.2004r.

do 31.12.2005r.

3

Roboty budowlane

  1. Wykonanie instalacji alarmowej, p.pożarowej wraz z monitoringiem.
  2. 2.Instalacja windy w budynku “DWOREK”.

do 31.12.2006r.

 

do 31.12.2006r.

Dąbrowa 2003-02-17