artykuł nr 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dąbrowie,gmina Jeżów, powiat Brzeziński".

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 30 lipca 2021, na Budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie, gmina Jeżów, powiat Brzeziński”

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021.

artykuł nr 4

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Nr sprawy AG.271.06.2020

artykuł nr 5

Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych- Przetarg nieograniczony.