artykuł nr 1

Zakup paliwa do środków transportowych i maszyn ogrodniczych będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

artykuł nr 2

Zakup i dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

artykuł nr 3

Zakup i dostawa produktów mleczarskich do domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

artykuł nr 4

Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych

artykuł nr 5

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.