Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez...

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-07-23 09:27

2. Ogłoszenia o przetargach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu "Budowa Centrum Opiekuńc...

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 10:22

3. Ogłoszenia o przetargach

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021.

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-07-15 12:25

4. Ogłoszenia -komunikaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy terapeuta zajęciowy w ramach projektu...

Utworzony: 2021-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 10:16

5. Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia z 2021r.

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 13:43

6. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, sprawozdania budżetowe i finansowe

2020 r.

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 09:48

7. Strona główna

Witamy na stronie BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 e-mail: dpsdabrowa@poczta.fm tel./fax (0-46) 875 63 91 . Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 do 1530. Uwaga !!! Wszelkie informacje publiczne dotyczące Domu , nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępne są w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wniosek o udostępnienie informacji ( do pobrania na stronie) należy skł...

Utworzony: 2006-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-08 14:32

8. Ogłoszenia o przetargach

Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych- Prze...

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 14:49

9. Ogłoszenia o przetargach

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Nr sprawy AG.271.06.2020

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 13:21

10. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania inwesty...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 11:42

11. Ogłoszenia o przetargach

Przetarg nieograniczony z dnia 22 czerwca 2020 na "Termomodernizację budynku uż...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 07:45

12. Kierownictwo D.P.S.

artykuł ID = 17 (bez tytułu)

Aldona Świderek - Dyrektor dps_dabrowa@poczta.fm a.swiderek@dabrowa.naszdps.pl tel. 46 875 63 91 wew. 12 605 459 322 Anna Skonieczna - główny księgowy a.skonieczna@dabrowa.naszdps.pl tel. 46 875 63 91 wew. 19 Witold Wiśniewski - kierownik działu administracyjno - gospodarczego w.wisniewski@dabrowa.naszdps.pl tel.46 875 63 91 wew. 13, 603 363 960 Pracownicy socjalni prac.socjalny@dabrowa.naszdps.pl tel. 46 875 63 91 wew. 14

Utworzony: 2006-08-22 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 12:17

13. Ogłoszenia o przetargach

Dostawa lekkiego oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. AG.3421.09.2019

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 10:36

14. Ogłoszenia o przetargach

Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy...

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 11:09

15. Majątek

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

MAJĄTEK Mienie będące w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej jest własnością Powiatu Brzezińskiego. W skład majątku wchodzą : grunty, budynki i budowle, majątek ruchomy- środki trwałe i wyposażenie służące do bieżącej działalności. Tytuł władania nieruchomością: trwały zarząd od 03-07-2002r. Powierzchnia działki: 14,14ha. Działka zapisana w księdze wieczystej pod nr KW 20676 Wartość gruntów - 29580,00zł. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018r. - 14 497 981,27 zł. Wartość wyposażenia na d...

Utworzony: 2006-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 13:23

16. Ogłoszenia o przetargach

Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2019-04-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 18:15

17. Ogłoszenia o przetargach

Dostawa środków piorących, preparatów do zmywarek, roztworów myjących oraz środków d...

Utworzony: 2019-02-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 09:54

18. Ogłoszenia -komunikaty

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer - informatyk

Utworzony: 2018-10-11 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:18

19. Ogłoszenia -komunikaty

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjno-kadrowych.

Utworzony: 2018-09-27 | Zmodyfikowany: 2018-10-17 13:18

20. Ogłoszenia o przetargach

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie Domu Pomocy...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 09:39