Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu elektronicznego i telefonicznego do ...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 13:59

2. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup, doposażenia budynku Centrum Opiekuńczo- Mie...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 10:32

3. Ogłoszenia o przetargach

Zakup, montaż plis okiennych i żaluzji aluminiowych w budynku Centrum Opiekuńczo-Mie...

Utworzony: 2022-08-16 | Zmodyfikowany: 2022-08-16 12:16

4. Ogłoszenia o przetargach

Renowacja elewacji zabytkowego budynku "Dworek" w Dąbrowie gmina Jeżów.

Utworzony: 2022-08-01 | Zmodyfikowany: 2022-08-11 12:13

5. Budżet Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, sprawozdania budżetowe i finansowe

2021 r.

Utworzony: 2022-07-21 | Zmodyfikowany: 2022-07-21 11:34

6. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i RTV dla "Centrum opiekuńczo - mieszkaln...

Utworzony: 2022-06-08 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 10:42

7. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchennego dla "C...

Utworzony: 2022-06-08 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 10:20

8. Ogłoszenia o przetargach

Zakup ,dostawa i montaż mebli.

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-30 11:58

9. Kierownictwo D.P.S.

Kierownictwo D.P.S.

Aldona Świderek - Dyrektor dpsdabrowa@poczta.fm tel. 46 875 63 91 wew. 12 605 459 322 Anna Skonieczna - główny księgowy a.skonieczna@dabrowa.naszdps.pl tel. 46 875 63 91 wew. 19 Witold Wiśniewski - kierownik działu administracyjno - gospodarczego w.wisniewski@dabrowa.naszdps.pl tel.46 875 63 91 wew. 13, 729 914 305 Pracownicy socjalni prac.socjalny@dabrowa.naszdps.pl tel. 46 875 63 91 wew. 14

Utworzony: 2006-08-22 | Zmodyfikowany: 2022-03-16 12:23

10. Ogłoszenia o przetargach

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2022-02-25 | Zmodyfikowany: 2022-03-15 08:19

11. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa mięsa drobiowego do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 07:50

12. Strona główna

Witamy na stronie BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 e-mail: dpsdabrowa@poczta.fm tel./fax (0-46) 875 63 91 ePUAP Adres skrytki: /DPSwD/domyslna . Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 do 1530. Uwaga !!! Wszelkie informacje publiczne dotyczące Domu , nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępne są w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wniosek o udostępnienie informacji...

Utworzony: 2006-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 14:23

13. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 14:38

14. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 11:46

15. Ogłoszenia o przetargach

Zakup i dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Utworzony: 2021-12-06 | Zmodyfikowany: 2021-12-14 13:52

16. Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia z 2021r.

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 14:42

17. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja scho...

1

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-11-05 11:55

18. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja schod...

Utworzony: 2021-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 11:40

19. Ogłoszenia o przetargach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu "Budowa Centrum Opiekuńc...

Utworzony: 2021-08-18 | Zmodyfikowany: 2021-09-27 13:04

20. Ogłoszenia o przetargach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez...

Utworzony: 2021-08-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 13:22