artykuł nr 1

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30. 

Uwaga !!!

Wszelkie informacje publiczne dotyczące Domu ,  nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępne są w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wniosek o udostępnienie informacji ( do pobrania na stronie) należy składać w Sekretariacie Domu lub pocztą e-mail na adres : dps_dabrowa@poczta.fm